Ga naar de inhoud

Zondag 4 september 2022

09.30 uur ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos (startdienst)
18.30 uur ds. R. v/d Knijff te Molenaarsgraaf (voorbereiding HA)
Zingen voor de dienst: Ps.136: 5; Ps. 146: 6.
Organisten: dhr. Wim Stolk en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.