Ga naar de inhoud

Zondag 31 maart 2024 (1ste Paasdag)

09.30 uur ds. J. Speksnijder (doopdienst)
18.30 uur ds. T. van Bruggen te Streefkerk
Zingen voor de dienst: Paasliederen en Ps. 21:4.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Jens Slagboom.
Oppas: Anna Lisa Hofman en Esther Verhoef.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Studiefonds Ger. Bond; Busjescollecte: GZB-project in de Filipijnen.