Als gemeente zijn we gewend om bij diensten zoals Pasen samen enkele liederen te zingen. Dit jaar hopen we dat ook te doen, al is het onder bijzondere omstandigheden. In deze kerkbode vindt u een inlegvel met de liederen die gezongen worden. Begin deze week hebben enkele gemeenteleden de liederen al gezongen en is er een opname gemaakt. Deze wordt uitgezonden tijdens de dienst. We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die de techniek ons hierin biedt.

Midden in een tijd, waarin de dood door het coronavirus rondwaart, is de tijd van Goede Vrijdag en Pasen aangebroken. Op Goede Vrijdag laat God Zich in het hart kijken: Hij gaf het liefste dat hij had, Zijn eniggeboren Zoon. Om verzoening te doen voor onze zonden. Hij voor mij! Hij heeft alles gedragen: mijn zonden, mijn ziekten, mijn dood. En Hij overwon de dood. Jezus leeft en deelt het Leven uit. Een boodschap van Leven en Hoop. Zondag mogen we het vieren. ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan!

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen