Ga naar de inhoud

Zondag 27 november 2022

09.30 uur ds. J.P. Nap te Hoevelaken (viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind te Langerak (dankzegging HA)
Zingen voor de dienst: Ps. 121: 4 en Ps. 91: 5.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk; Avondmaalcollecte: Adoptiekinderen Woord & Daad; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.