Ga naar de inhoud

Zondag 27 november 2022 (2de adventszondag)

09.30 uur ds. J.C. Klein te Bleskensgraaf
18.30 uur dr. J. van Eck te Lexmond
Zingen voor de dienst: Lofzang van Maria: 3 en Ps. 91: 5.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor College van Kerkrentmeesters; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.