Ga naar de inhoud

Zondag 2 oktober 2022 (Israëlzondag)

09.30 uur dr. H. Klink te Hoornaar
18.30 uur ds. H.M. Burggraaf te Noordeloos
Zingen voor de dienst: Ps. 6: 1 en Ps. 111: 3.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Wim Stolk.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Project 1027 – Zomerkampen voor Joodse en Palestijnse kinderen; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.