Ga naar de inhoud

Zondag 2 april 2023 (7de lijdenszondag)

09.30 uur ds. A.C. Borsje te Zwartebroek.
18.30 uur ds. J.A. Hoogesteger te Dussen.
Zingen voor de dienst: Ps. 116: 2 en Ps. 69: 4.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en mevr. Marianne van der Spek.
Oppasrooster: Anna Lisa Hofman en Nienke Korevaar.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: extra maandelijkse collecte College van Kerkrentmeesters
Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.