Ga naar de inhoud

Zondag 11 juni 2023

09.30 uur ds. J. Speksnijder (viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur ds. A.W.J. Theunisse te Zevenhuizen (Dankzegging HA)
Zingen voor de dienst: Ps. 66: 10 en Ps. 42: 5.
Organisten: dhr. Wim Stolk en mevr. Marianne van der Spek.
Oppasrooster: Lida Mourik en Nienke Korevaar.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de Kerk; Avondmaalcollecte: Adoptiekinderen Woord & Daad; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.