Ga naar de inhoud

Vrijdag 7 april 2023 (Goede Vrijdag)

19.30 uur ds. J. Speksnijder
Zingen voor de dienst: Ps. 22: 9.
Organist: dhr. Wim Stolk.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de Kerk; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.