Ga naar de inhoud

Doopdienst

Komende zondagmorgen hopen we samen te komen rondom het sacrament van de Heilige Doop en het Woord van God. In deze dienst mag Sam Molenaar het teken en zegel van de doop ontvangen. Daarmee worden de beloften van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest over zijn leven uitgesproken. Beloften van zorg, redding en heiliging. Wonderlijke en genadige beloften!