Ga naar de inhoud

Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag)

09.30 uur ds. J. Speksnijder
Zingen voor de dienst: Ps. 47: 1 en 3.
Organist: dhr. Wim Stolk.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de Kerk; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.