Ga naar de inhoud

Tweede collecte

De diakenen hebben in overleg met de kerkrentmeesters de tweede collecte bestemd voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië. Maakt u uw bijdrage liever per bank over, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Wilt u er dan bij vermelden: ´aardbeving´. Rek.nr. Diaconie: NL14 RABO 0342759779.