De begroting van de diaconie over 2020 ligt van D.V. 9-13 dec. ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen. Het collecterooster voor 2020 ligt van D.V. 9-13 dec. ter inzage bij diaken J.C. Boele. Voor een eventuele afspraak kunt u contact met hem opnemen. De 3e collecte voor de overstromingen in Zuid-Sudan van 17 november heeft inclusief giften € 839,30 opgebracht. Dit bedrag is door de diaconie aangevuld tot 1000 euro. De opbrengst van de zendingsbussen over de maand november is: €358,30.

Bij deze kerkbode treft u een overzicht aan van de collecten van de diaconie over 2018. De jaarrekening ligt van D.V. 29 juli t/m 2 augustus ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

Bij deze “Kerkbode” treft u het overzicht aan van de collecten van de Diaconie over 2017. De jaarrekening ligt van D.V. 10-14 dec. a.s. ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Maakt u eventueel een telefonische afspraak met hem?

Er komt 2.748 ha. weiland van de diaconie beschikbaar voor verpachting. De diaconie gebruikt de pachtopbrengst voor diaconale doelen. De pacht wordt gegeven voor een periode van zes jaar. Het land ligt aan de Brandwijksedijk, ongeveer t.h.v. nummer 3, polder Gijbeland. Iedereen die lid/dooplid is van onze gemeente, het hoofdinkomen uit melkveehouderij haalt en nog geen land van onze diaconie pacht, kan zich inschrijven (1 inschrijving per bedrijf). Belangstellenden die het land willen pachten, kunnen voor verdere info contact opnemen met diaken G. Koorevaar. Aanmelden kan t/m. woensdag 7 maart. De toewijzing zal plaatsvinden door loting.

Wij delen u mede, dat de jaarrekening van de diaconie van 18-23 april a.s. bij diaken J.W. van de Graaf ter inzage ligt. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen