Bij deze kerkbode treft u een overzicht aan van de collecten van de diaconie over 2018. De jaarrekening ligt van D.V. 29 juli t/m 2 augustus ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

Bij deze “Kerkbode” treft u het overzicht aan van de collecten van de Diaconie over 2017. De jaarrekening ligt van D.V. 10-14 dec. a.s. ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Maakt u eventueel een telefonische afspraak met hem?

Er komt 2.748 ha. weiland van de diaconie beschikbaar voor verpachting. De diaconie gebruikt de pachtopbrengst voor diaconale doelen. De pacht wordt gegeven voor een periode van zes jaar. Het land ligt aan de Brandwijksedijk, ongeveer t.h.v. nummer 3, polder Gijbeland. Iedereen die lid/dooplid is van onze gemeente, het hoofdinkomen uit melkveehouderij haalt en nog geen land van onze diaconie pacht, kan zich inschrijven (1 inschrijving per bedrijf). Belangstellenden die het land willen pachten, kunnen voor verdere info contact opnemen met diaken G. Koorevaar. Aanmelden kan t/m. woensdag 7 maart. De toewijzing zal plaatsvinden door loting.

Wij delen u mede, dat de jaarrekening van de diaconie van 18-23 april a.s. bij diaken J.W. van de Graaf ter inzage ligt. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

Als diakenen zijn wij op zoek naar bruikbare spullen om een huis in te richten voor een Nederlands gezin met een Iraakse achtergrond met twee kinderen. Wij denken aan meubels, bedden, bestek en linnengoed e.d. Als u wat weet of hebt, neem dan z.s.m. contact op met diaken J.C. Boele.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen