Het collecterooster van de diaconie voor 2021 ligt de komende week ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

De begroting van de diaconie over 2021 ligt van D.V. 14-18 december ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

De jaarrekening 2019 ligt van D.V. 2-6 maart a.s. ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

Dit is uw kans. De diaconie heeft achter de kerk een volkstuin over. Verbouwt u graag uw eigen groente en fruit? Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Inlichtingen: G. Koorevaar.

De begroting van de diaconie over 2020 ligt van D.V. 9-13 dec. ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen. Het collecterooster voor 2020 ligt van D.V. 9-13 dec. ter inzage bij diaken J.C. Boele. Voor een eventuele afspraak kunt u contact met hem opnemen. De 3e collecte voor de overstromingen in Zuid-Sudan van 17 november heeft inclusief giften € 839,30 opgebracht. Dit bedrag is door de diaconie aangevuld tot 1000 euro. De opbrengst van de zendingsbussen over de maand november is: €358,30.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen