Ga naar de inhoud

Diaconie

In de kerkbode vindt u een inlegvel met informatie over de voedselbank. De mensen van de voedselbank hadden ons graag iets komen vertellen op een gemeenteavond. Door alle maatregelen kon dit niet doorgaan. Wij hopen dat u door het lezen van deze brief ons project blijft steunen. Informatie over de producten die u in februari kunt in leveren, vindt u op onze website.