Ga naar de inhoud

Extra collecte voor de diaconie

We horen een noodkreet uit Ethiopië. De gelovigen hebben niet alleen te maken met hongersnood, maar lijden ook onder vervolging. Extremisten vallen hun kerken aan en christenen krijgen dikwijls geen toegang tot gemeenschapsvoorzieningen zoals een waterput. Ook worden ze verbannen uit hun dorpen. Dat alles maakt hen volledig afhankelijk van noodhulp. Opendoors zoekt hen op en geeft de hulp die ze anders niet zouden krijgen. Laten we gehoor geven aan de noodkreet van deze Ethiopische broeders en zusters.