Ga naar de inhoud

Diaconie

Financieel in de knel: Door verschillende oorzaken kunnen financiële spanningen ontstaan. Vaak probeert men dat zelf op te lossen en als dat lukt is dat heel knap. Men ervaart een drempel om over financiële problemen te praten en mensen in je omgeving weten er vaak niet eens van. Lukt het echter niet die knelpunten op te lossen, dan kun je in problemen komen. Een tijdelijk probleem kan dan blijvende impact geven en je komt mogelijk steeds dieper in een isolement terecht. De Diaconie is er nu juist om daarover vertrouwelijk in gesprek te gaan. Samen zoeken naar oplossingsrichtingen en praktische hulp daarbij. Er kunnen omstandigheden zijn die plotseling op je pad komen en die net te veel worden. Bijvoorbeeld enorm gestegen energielasten. Er zijn diverse loketten van overheid en hulpverleningsfondsen die hierbij kunnen helpen of andere praktische nood kunnen oplossen. Schiet een van de diakenen aan of meld je via diakenen@hervormdbrandwijk.nl. We helpen je graag.