Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor een gebedsuur in de Wegwijzer op D.V. donderdag 14 november. De aanvang is om 20.00 uur. Voorafgaand zullen de gebedspunten op zondagmorgen 10 november na afloop van de dienst aan de gemeenteleden worden meegegeven.

Op D.V. donderavond 12 sept. willen we weer een gebedsuur houden. Noden (maar ook vreugdevolle dingen) binnen en buiten onze gemeente mogen bij de Heere gebracht worden. Voor diegenen die liever thuis bidden: zondag ligt er bij de uitgang een papier met gebedspunten klaar. Aanvang: 20.00 uur.

Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor een gebedsuur in de Wegwijzer op DV woensdag 10 juli. De aanvang is om 20.00 uur. Deze keer willen we bidden voor “de jeugd” zowel in Brandwijk als wereldwijd. Daarnaast bidden we samen voor onze gemeente in Brandwijk. Om de betrokkenheid van de gemeente bij het gebedsuur te vergroten willen we graag DV zondagmorgen 7 juli de gebedspunten na afloop van de dienst aan onze gemeenteleden meegeven.

Alle gemeenteleden worden hierbij van harte uitgenodigd voor het gebedsuur van D.V. wo. 15 mei a.s. Dat is in de “Wegwijzer” om 20.00 uur. Wij bidden behalve voor de eigen gemeente vooral ook voor de slachtoffers en hun nabestaanden van terrorisme en oorlogsgeweld.

Omdat de data niet in de agenda van de “Startkrant” vermeld staan lijkt het ons goed u de avonden van 2019 hierbij door te geven. Het gaat om D.V. 21-3; 15-5; 10-7; 12-9; en 14-11. Elke keer is er een centraal thema en steeds bidden we in het bijzonder voor onze plaatselijke gemeente. Een ieder wordt voor deze bijeenkomsten van harte uitgenodigd!

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen