Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor het gebedsuur in de Wegwijzer op DV woensdag 16 september. De aanvang is om 20.00 uur. We willen samen bidden voor Zending en Evangelisatie. Daarnaast bidden we samen voor onze gemeente in Brandwijk.

Gebedsgroep via WhatsApp of e-mail. Bij deze kerkbode is een informatieblad gevoegd voor het opzetten van een gebedsgroep via WhatsApp of e-mail. Hierin wordt uitgelegd hoe dit nieuwe initiatief wordt opgezet en hoe u en jij hieraan mee kunnen doen.

Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor een gebedsuur in de Wegwijzer op DV donderdag 16 juli. De aanvang is om 20.00 uur. We willen samen bidden voor degenen die te lijden hebben onder de Corona-crisis, maar ook danken voor wat in deze tijd weer kan of nog steeds kan. Daarnaast bidden we samen voor onze gemeente in Brandwijk.

Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor een gebedsuur in de Wegwijzer op D.V. donderdag 14 november. De aanvang is om 20.00 uur. Voorafgaand zullen de gebedspunten op zondagmorgen 10 november na afloop van de dienst aan de gemeenteleden worden meegegeven.

Op D.V. donderavond 12 sept. willen we weer een gebedsuur houden. Noden (maar ook vreugdevolle dingen) binnen en buiten onze gemeente mogen bij de Heere gebracht worden. Voor diegenen die liever thuis bidden: zondag ligt er bij de uitgang een papier met gebedspunten klaar. Aanvang: 20.00 uur.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen