Op D.V. woensdag 11 nov. a.s. vindt vanaf 20.00 uur met als thema “Zending en evangelisatie” het gebedsuur weer plaats. Dat is in de “Wegwijzer”. Wij nodigen een ieder er van harte voor uit.