Alle gemeenteleden worden hierbij van harte uitgenodigd voor het gebedsuur in de “Wegwijzer” op D.V. 22 maart a.s. om 20.00 uur. Deze keer bidden we voor de vluchtelingen en, zoals steeds, voor onze kerkelijke gemeente Brandwijk.