Ga naar de inhoud

Gebedsuur

Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor een gebedsuur in de Wegwijzer op woensdag 19 juni. Aanvang: 20.00 uur. Bent u er nog niet aan toe gekomen om aan te sluiten? Doe het een keer. We beginnen met het lezen van een stukje uit de Bijbel en een korte overdenking of stukje uit een dagboek. We loven en prijzen God voor wie Hij is en voor ons wil zijn. Ook danken we God en leggen Hem alle zorgen en problemen in de gemeente en wereld voor. Bidden is moeilijk. Er kan een drempel zijn om hardop te bidden, vooral met meerdere personen. Hardop bidden hoeft niet persé, in het hart mee bidden is natuurlijk ook goed. De Heere God heeft gezegd dat we dit moeten doen en dat Hij het ook zegenen zal. Hand. 2: 42 – ‘En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.’ Zo moeten wij ook niet stoppen of vertragen met bidden. Wees welkom!