Alle gemeenteleden nodigen we hartelijk uit voor het gebedsuur in de “Wegwijzer” op D.V. woensdag 16 mei a.s. om 20.00 uur. Omdat er vanaf 21 mei a.s. hier weer kinderen uit Oekraïne verblijven, bidden we m.n. voor hen en hun begeleiders en hun land en familie. We bidden ook voor onze eigen gemeente.