Ook op D.V. 12 oktober vindt de eerste Bijbelkring van dit seizoen plaats. Dit jaar in de Wegwijzer. Onderwerp vormen gelijkenissen van de Heere Jezus. Meer informatie is te vinden op de uitnodiging in de kerkbode of op de website. Hartelijk welkom om samen te leren van het Woord van God. Aanvang 20.00 uur.

De a.s. zondag willen we het opbouwende en leerzame seizoen van de Bijbelkring met elkaar afsluiten. Je bent (samen met je gezin of partner) van harte voor de koffie en de lunch na de kerk in de “Wegwijzer” uitgenodigd. Om ong. 13.00 uur sluiten we ons programma af. Geef je z.s.m. op bij mevr. Renske Mourik!

Op 18 maart a.s. om 20.00 uur hopen wij elkaar weer te zien. Dat is om 20.00 uur bij mevr. Alette Hofman.

Op D.V. 25 febr. a.s. zien we elkaar bij Linda Theunisse. Saskia verzorgt de inleiding voor ons. Een ieder is weer van harte welkom.

Op 4 febr. a.s. hopen wij elkaar om 20.00 uur weer te ontmoeten. Renske verzorgt de inleiding. Wij zijn hartelijk welkom bij Liesbeth Kwakernaak.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen