De komende maandag D.V. komen wij weer bijeen. Wij bespreken hoofdstuk 6 van onze lesstof. We rekenen weer op een ieder!