Jacob-Jan Matze stelde het ons als bestuur van de Bijbelkring en als kerkenraad voor om in de zomertijd met elkaar en met allen die daarin geïnteresseerd zijn ook iets aan Bijbelstudie te doen. Wij vinden dat een mooi initiatief. Ik neem integraal zijn berichtje over:
“Geestelijke groei-avonden in de zomer!”
Meerdere jongeren en ouderen in Nederland hebben het hartelijke verlangen naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de verdieping van hun geestelijk leven. Het blijkt dat velen worstelen met de vraag: “Maar hoe groei ik geestelijk?” Om dit doel te bereiken is (praktisch) onderwijs en toerusting essentieel.
Een boek dat sterk op deze toerusting gericht is, is het cursusboek “Geestelijke Groei”. Dit boek bevat 23 lessen, die gaan over onderwerpen als: geloofszekerheid, zondebelijdenis, het doen van Bijbelstudie enz.
U/ jij bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze cursus, die gehouden zal worden in de Wegwijzer in Brandwijk. Omdat deze avonden wat persoonlijke voorbereiding vragen, kunt u zich aanmelden bij Jacob-Jan Matze om de eerste Bijbelstudie digitaal toegezonden te krijgen. Tegelijkertijd weet ik dan ook hoeveel boeken ik kan bestellen.

De eerste avond zal plaatsvinden op maandagavond 4 juni. Inloop vanaf 19.50 uur. Aanvang: 20.00 uur. Op deze avond wordt uitleg gegeven over de cursus en zal de eerste Bijbelstudie over “Geloofszekerheid” behandeld worden. U kunt gerust een avond “proeven” om dan te bepalen of u definitief wilt deelnemen. De cursusboeken zullen op deze avond klaar liggen. Voor €12,50 mag u deze dan mee naar huis nemen.