Op maandag 8 okt. a.s., om 20.00 uur, hopen wij elkaar als leden van de Bijbelkring weer te ontmoeten. Wij bespreken hoofdstuk 8 van “In de spiegel van Jacobus”. Wij hopen sterk op ook nog weer wat “nieuwe” mensen die met ons mee willen doen. U bent (ook natuurlijk om vrijblijvend eens te komen kijken) van harte welkom! Voor verdere inlichtingen en voor een eventuele fotokopie van het genoemde hoofdstuk verwijs ik u naar dhr. Gert-Jan Vermeulen. Wij hopen: “Tot ziens!”