Ga naar de inhoud

Mannen- en Vrouwenvereniging en Bijbelavond

Op D.V. 10 april a.s. komen wij bijeen voor ons gezamenlijke paasfeest. We beginnen al om 19.45 uur met een kopje koffie. Er wordt op u gerekend!