Op 17 jan. a.s. hopen wij elkaar weer te zien. O.l.v. Nils en Nicolet den Besten stellen wij hoofdstuk vier aan de orde van ons boekje. Over het onderwerp “Vergelding” gaat dat.