Op D.V. 22 nov. a.s. komen wij weer bijeen. Wij bespreken het tweede hoofdstuk van ons boekje. Over het “vasten” gaat dat.