Ga naar de inhoud

Bijbelkring

De a.s. maandagavond D.V. begint de Bijbelkring weer. Wij hopen voor en met elkaar op een mooi en gezegend seizoen. Het zou schitterend zijn, als er ook weer wat nieuwe leden zouden kunnen verwelkomd worden. Wij nodigen alle belangstellenden heel hartelijk uit. U mag trouwens ook gerust vrijblijvend een keer komen kijken. Het is in de “Wegwijzer” en het begint om acht uur. Deze eerste keer bespreken wij het laatste hoofdstuk van ons oude boekje. Dat hoofdstuk gaat over Ruth. Voor verdere inlichtingen verwijs ik u graag naar Nils en Nicolette den Besten (tel. 641813) of naar Gert-Jan Vermeulen (tel. 641100).