Op 10 jan., 24 jan., 14 febr., 7 maart en 28 maart a.s. hopen wij “huwelijkscatechese” te hebben. Het is bedoeld voor de jonge mensen van de gemeente die een vaste vriend of vriendin hebben of die pas getrouwd zijn. Het is de bedoeling, dat je steeds samen aanwezig bent. Het is van 20.00-21.30 uur. Wij bespreken het boekje “Verbonden in liefde en trouw” van ds. M. van Campen. Ik nodig de belanghebbenden heel hartelijk uit. Jullie dienen je vóór 11 dec. a.s. bij mij op te geven. Dan bestel ik de boekjes. Maak er onderling als jongeren ook een beetje reclame voor! En breng elkaar mee!

Min of meer losstaand van de andere catechisaties denk ik, dat het goed is om ook in onze gemeente zoiets als een huwelijkscatechese te proberen van de grond te krijgen. Ik zie zoveel jonge mensen die verkering hebben, dat dat vast de moeite wel loont. Ik denk voor een seizoen aan een avond of vijf. Ik kom er nog op terug.

Op 21 mei j.l. werd alhier het huwelijk ingezegend van Aart de Jong en Linda Barbara Jenneke van Andel. De preek ging over “Maar de meeste van deze is de liefde” (1 Cor.13:13b).

Op vrijdag 2 juli a.s. hopen Erik-Jan Aantjes en Saskia Westerlaken uit Ottoland te trouwen. De inzegening van het huwelijk vindt plaats op de trouwdag om 14.30 uur in de Herv. Kerk te Ottoland. Ds. M. Kollenstaart gaat in die dienst voor. Wij feliciteren Erik-Jan en Saskia heel hartelijk met hun ondertrouw en wij wensen hen een rijk en mooi huwelijk toe. In 1 Cor.13 gaat het over de liefde. Dat is in dat hoofdstuk vooral de liefde van Christus voor ons. Maar als we in de Heere Jezus geloven, zegt wat daar staat geschreven ook iets over de liefde van ons voor elkaar. De liefde is verkwistend. Zij kan slecht rekenen. Zij staat altijd rood. Dat betekent niet, dat je over je heen laat lopen. Dat zou niet goed zijn, als je altijd alleen maar “Ja” knikt en elkaar geen tegenspel biedt. Maar je zoekt in de liefde toch jezelf niet. Niet omdat de liefde kortzichtig of blind is. Of omdat de liefde naïef is. Maar omdat de liefde altijd juist heel scherp Christus` kruis voor zich ziet. En dan wandelen we in de liefde zoals Christus ons lief heeft gehad. En dan geldt het het huwelijk, zoals het de gemeente ook geldt: “Ziet, hoe lief zij elkaar hebben!”

“Liefde is de meeste,
Liefde breekt niet stuk,
Liefde is de meeste,
Eindeloos geluk.

Liefde “maakt” de mensen,
Liefde doet ons recht,
Liefde “maakt” de mensen,
Liefde maakt ons “echt”.

Liefde is genade,
Gave van Gods Geest,
Liefde is genade,
Vuur dat God ontsteekt”.

Wij danken het bruidspaar voor ons vriendelijke contact.

15.00 uur ds. J.A.H. Jongkind (Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Aart de Jong en Linda Barbara Jenneke van Andel).

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen