(N.a.v. Zondag 39 van de Heidelberger Catechismus)

 De verdeling van de stof is als volgt:

 1. De eis van God.
 2. De genade van Jezus Christus.
 3. De zegen voor de mensen.

Maar kunnen degenen, die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden?

(Vraag en Antwoord 114 van de Heidelberger Catechismus)

Het gaat over “Degenen, die tot God bekeerd zijn”. De punten zijn:

1. Zij zijn mensen met maar kleine kracht.

2. Zij zijn mensen met een lief hart.

3. Zij zijn mensen met grote plannen.

(n.a.v. Zondag 11 van de Heidelberger).

De punten zijn

 1. Deze Naam is door de Vader geopenbaard
 2. Deze Naam is door de Zoon aanvaard
 3. Deze Naam wordt door de Heilige Geest ons verklaard

(n.a.v. vr. en antw. 19 van de Heidelbergse Catechismus)

Vraag: Waaruit weet gij dat? (d.w.z. dat Jezus Christus onze Middelaar is)

Antwoord: Uit het heilig Evangelie, hetwelk God zelf voor het eerst in het Paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremoniën der wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn eniggeboren Zoon vervuld.

De punten zijn:

 1. Het bestreden geloof vraagt er om
 2. De Heere Jezus heeft ze bij zich
 3. Wij worden er door overtuigd

(N.a.v. Zondag 39 van de Heidelberger Catechismus)

De verdeling van de stof is als volgt:

 1. De eis van God
 2. De genade van Jezus Christus
 3. De zegen voor de mensen

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen