Ga naar de inhoud

Tag: Catechismus

Eert uw vader en uw moeder

(N.a.v. Zondag 39 van de Heidelberger Catechismus)

 De verdeling van de stof is als volgt:

  1. De eis van God.
  2. De genade van Jezus Christus.
  3. De zegen voor de mensen.

Degenen, die tot God bekeerd zijn

Maar kunnen degenen, die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden?

(Vraag en Antwoord 114 van de Heidelberger Catechismus)

Het gaat over “Degenen, die tot God bekeerd zijn”. De punten zijn:

1. Zij zijn mensen met maar kleine kracht.…

De Naam van de Zaligmaker

(n.a.v. Zondag 11 van de Heidelberger).

De punten zijn

  1. Deze Naam is door de Vader geopenbaard
  2. Deze Naam is door de Zoon aanvaard
  3. Deze Naam wordt door de Heilige Geest ons verklaard

De beste papieren

(n.a.v. vr. en antw. 19 van de Heidelbergse Catechismus)

Vraag: Waaruit weet gij dat? (d.w.z. dat Jezus Christus onze Middelaar is)

Antwoord: Uit het heilig Evangelie, hetwelk God zelf voor het eerst in het Paradijs heeft geopenbaard, en daarna door

Eert uw vader en uw moeder

(N.a.v. Zondag 39 van de Heidelberger Catechismus)

De verdeling van de stof is als volgt:

  1. De eis van God
  2. De genade van Jezus Christus
  3. De zegen voor de mensen