Er kan ook de komende zondag door de eventuele nieuwe leerlingen nog “ingestapt” worden. Wij bevelen het werk van de zondagsschool hartelijk in uw gebed en belangstelling aan!