Tot aan het kerstfeest oefenen we met elkaar in de kerk.