Aanstaande zondagmorgen 13 okt. is er weer zingen na de dienst. We hopen op een goede opkomst. ‘Zingen is twee keer bidden’. Augustinus schijnt dit ooit gezegd te hebben. Hij zal ermee bedoeld hebben dat zingen een bijzonder krachtig middel is, waarmee we in allerlei omstandigheden van het leven de vreugde, de vrees en de vragen van het hart tot uitdrukking mogen brengen.