9.30 uur ds. A. Talsma te Gouda (dienst bij zijn vijftigjarig ambtsjubileum)
18.30 uur ds. J. Muller te Bleskensgraaf
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.121:1; en `s avonds Ps.108:7.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jacquo Theunisse en dhr. P.C. den Uil.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van de komende zondag D.V. is bestemd voor het onderhoudsfonds.
Oppas: Op D.V. 19 mei a.s. verzorgen mevr. Linda Theunisse en Wieke Boele de oppas; en op 26 mei mevr. Nicolet den Besten en Tamara Bikker.
Koffie drinken na de dienst: Na de morgendienst bent u (en ook natuurlijk om ds. A. Talsma persoonlijk te groeten) hiervoor allemaal van harte welkom!
Zingen na de dienst: Na de avonddienst nodigen wij u hiervoor allemaal heel hartelijk uit!

9.30 uur ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.22:16; en `s avonds Ps.69:4.
Zingen na de dienst: De a.s. zondagmorgen D.V. nodigen wij u en jullie hiervoor weer heel hartelijk uit!
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert Jan Stasse en mevr. Marianne van der Spek. Ja, u leest het goed. Gert Jan hoopt de komende zondag, na zijn ziekteperiode, weer te spelen. Hij zal nog wel een heel traject van revalidatie hebben te gaan, maar we zijn dankbaar, dat hij nu toch zo ver al weer is! De hemel zij hiervoor gedankt!
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 7 april a.s. verzorgen mevr. Marisca Bikker en Lida Mourik de oppas; en op 14 april mevr. Liestbeth Kwakernaak en Jessica van de Graaf.

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.111:2 en 3; en `s avonds Ps.111:6.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jens Slagboom en dhr. Gert Jan Stasse.
V.B.K.: Qua preekstof zal ik proberen aan te sluiten bij datgene waar het op de middag van de V.B.K. over ging. De tekst is Lk.14:21b. Dat gaat over “de grote maaltijd”. Ik hoop, dat het de jongens en meisjes helpt om er extra goed bij betrokken te zijn. Er zal, met dank aan Jonette, voor jullie ook deze week weer een bij deze dienst behorend kerkboekje worden gemaakt.
Zingen na de dienst: De komende zondagavond is er weer “zingen na de dienst”. Van harte verwachten wij u!
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor het onderhoudsfonds. Dat is uiteraard een belangrijke collecte die wij van harte bij u aanbevelen.
Oppas: Op D.V. 28 okt. a.s. verzorgen mevr. Anne-Wieke Vermeulen en Colinda van Rees de oppas; en op 4 nov. mevr. Jeanette Aanen en Femke Koorevaar.

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.99:1 en 2; en `s avonds Ps.99:6 en 7.
Zingen na de dienst: Voor de komende zondagmorgen nodigen wij u hiervoor allemaal heel hartelijk uit!
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: Op D.V. 23 okt. a.s. verzorgen mevr. Ploni van Zessen-Stuij en Wieke Boele de oppas; en op 30 okt. mevr. Linda Theunissen-Mourik en Tamara Bikker.

9.30 uur ds. C.A. van der Sluijs te Veenendaal
18.30 uur ds. P. Vermaat te Veenendaal
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.119:69; en `s avonds Ps.119:7.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: Op D.V. 26 juni a.s. verzorgen mevr. Janny Scheurwater-Heijkoop en Paola van der Wal de oppas; en op 3 juli mevr. Marjan Koorevaar- van Spengen en Jessica en Rebekka van de Graaf.
Koffie drinken na de dienst: Op D.V. 3 juli a.s. hopen we elkaar in dit kader weer te ontmoeten. Noteer het alvast, als u wil.
Zingen na de dienst: Noteer ook maar alvast, dat er op diezelfde derde juli `s avonds “zingen na de dienst” is.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen