Zondagavond na de dienst gaan we weer zingen. Zingen tot Gods eer. Liederen die wijzen naar het lijden en sterven van de Heere Jezus, zullen centraal staan. De muzikale begeleiding hierbij wordt verzorgd door een groepje eigen muzikale gemeenteleden. Heb jij/heeft u zin om mee te zingen? Van harte welkom! De kerkradioluisteraars stellen het ook zeer op prijs.

Zondagmorgen wordt u weer verwacht. Stel de voorbereidingsgroep niet teleur. Ze oefenen er hard genoeg voor. Samen de Heere loven en prijzen door mooie liederen.

Zondag 22 dec. hopen we na de morgendienst nog een aantal liederen te zingen. Doet u mee? De Heere is het zo waard! Een hartelijke groet van de voorbereidingsgroep.

Zondagavond hopen we weer met elkaar te gaan zingen na de dienst. Mogen we op u rekenen om de lofzang gaande te houden?

Aanstaande zondagmorgen 13 okt. is er weer zingen na de dienst. We hopen op een goede opkomst. ‘Zingen is twee keer bidden’. Augustinus schijnt dit ooit gezegd te hebben. Hij zal ermee bedoeld hebben dat zingen een bijzonder krachtig middel is, waarmee we in allerlei omstandigheden van het leven de vreugde, de vrees en de vragen van het hart tot uitdrukking mogen brengen.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen