Op D.V. 8 maart a.s. komen wij weer bijeen. Wij bespreken bijbelstudie nummer 7 uit het decembernummer van de “Herv. Vrouw”.