Op D.V. 25 jan. a.s. komen wij weer bijeen. Wij bespreken Bijbelstudie nummer 6. In ons blad van nov. j.l. vindt u dat terug. Mevr. Sjanie de Bruin- van Dieren leidt dat voor ons in.