Op D.V. 18 april komen wij bijeen voor ons Paasfeest. Wij houden eerst een gezamenlijke maaltijd. Dat is om 19.00 uur. Het onderwerp van de Bijbelstudie vindt u in ons blad van maart 2010. Dat was toen de Bijbelstudie met het oog op Pasen. Wij hopen, dat u allemaal bij dit gebeuren aanwezig kunt zijn!