Ga naar de inhoud

Vrijwillige bijdrage

Deze week wordt de brief voor de vrijwillige bijdrage bij u bezorgd en een nieuwsbrief met de financiële overzichten van 2022 en de begroting 2023. We willen alle gemeenteleden hartelijk dankzeggen voor de gaven die we als kerkrentmeesters hebben mogen ontvangen in de afgelopen tijd en vertrouwen ook op uw steun in de komende periode. Wij bevelen de vrijwillige bijdrage 2023 hartelijk in uw liefde en milddadigheid aan!