De stand van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage is €42974,43. Wij zeggen de gevers hiervoor hartelijk dank. Als u nog geen bijdrage hebt overgemaakt, willen wij u vriendelijk vragen dat alsnog te overwegen en te doen, zodat wij het bedrag van de begroting (€48000,-) zullen halen. Wij zeggen u alvast hartelijk dank.