Ga naar de inhoud

Verjaardagen

De kerkenraad heeft besloten om de verjaardagen van de gemeenteleden die tachtig jaar of ouder zijn in de kerkbode te vermelden. In de maand februari zijn de volgende personen tachtig jaar of ouder geworden of hopen dat nog te worden: mevr. H. van Renswoude – Aanen en dhr. H. Boele. De Heere heeft u het afgelopen jaar bewaard en gespaard en de krachten geschonken om deze hoge leeftijd te bereiken. We willen u namens de gemeente van harte feliciteren met uw verjaardag. We wensen de jarigen Gods nabijheid toe in het nieuwe levensjaar met de woorden: “Maar de goedertierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.” (Psalm 103: 17a).