Al weer even geleden maar het vermelden waard. Op 21 dec. mochten er twee gemeenteleden hun geboortedag gedenken: Mevr. G. Tukker-Borsje werd 91 jaar en mevr. G.G. van der Sterren-Beenhakker werd 92 jaar. Gefeliciteerd en van harte Gods zegen toegewenst.

Op maandag 4 febr. hoop ik jarig te zijn. `s Morgens is een ieder van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken!

Op 11 sept. a.s. hoopt ons oudste gemeentelid, mevr. C.G. van der Graaf- de Graaf in “Merlinge”, 99 jaar te worden. Dit jaar is er veel voor u veranderd. Veel vertrouwde dingen moet u wel heel erg missen. Zulke veranderingen zijn voor iemand die zo oud is als u haast te groot. Maar we zijn ook blij, dat uw nichtje dichtbij u in de buurt woont. Ga met God en wees gezegend. “Maar onze wandel (ons burgerschap) is in de hemelen (Fil.3:20). Op de aarde zijn we, als we geloven, niet thuis. Maar in de hemel is ons burgerschap. Daar tellen we mee. Het is denkbaar dat iemand dit een schrale troost vindt en een flauw praatje. Maar je kunt ook zeggen: “Er bestaat geen mooiere troost dan deze”.

Op 7 nov. jl. vierde Morris de Vries zijn negende verjaardag. Wij feliciteren hem daar heel hartelijk mee. Morris, we denken aan je!

Ons oudste gemeentelid, mevr. C.G. van de Graaf- de Graaf is op 11 sept. jl. 98 geworden. Wij feliciteren haar hier nog heel hartelijk mee. ”Blijf mij in mijne grijsheid sterken, verkwik mijn ouderdom, bewaak mij van rondom” (Ps.71:13; berijmd).

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen