Al weer even geleden maar het vermelden waard. Op 21 dec. mochten er twee gemeenteleden hun geboortedag gedenken: Mevr. G. Tukker-Borsje werd 91 jaar en mevr. G.G. van der Sterren-Beenhakker werd 92 jaar. Gefeliciteerd en van harte Gods zegen toegewenst.

De kerkenraad heeft besloten om in verband met de ‘corona maatregelen’ de verjaardagskaarten wel bij u te bezorgen, maar het ophalen van de zakjes tot nader bericht uit te stellen. Als de omstandigheden het toelaten, komen we graag weer bij u langs.

Vele jaren was onze broeder Hans Kortleve fondsbeheerder. Hij deed dat met heel zijn hart en was hierin trouw en nauwgezet. Je herkende de kaart meteen aan het mooie handschrift. Hans, we willen je bedanken voor het werk dat je op deze wijze voor onze gemeente gedaan hebt. Het was een liefdedienst voor de Heere. We wensen je samen met Riet Gods zegen toe voor de toekomst. We stellen ook meteen de nieuwe beheerder voor: br. Jaap Korevaar. We wensen Jaap veel sterkte en Gods zegen in deze nieuwe taak.

Op maandag 4 febr. hoop ik jarig te zijn. `s Morgens is een ieder van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken!

Op 11 sept. a.s. hoopt ons oudste gemeentelid, mevr. C.G. van der Graaf- de Graaf in “Merlinge”, 99 jaar te worden. Dit jaar is er veel voor u veranderd. Veel vertrouwde dingen moet u wel heel erg missen. Zulke veranderingen zijn voor iemand die zo oud is als u haast te groot. Maar we zijn ook blij, dat uw nichtje dichtbij u in de buurt woont. Ga met God en wees gezegend. “Maar onze wandel (ons burgerschap) is in de hemelen (Fil.3:20). Op de aarde zijn we, als we geloven, niet thuis. Maar in de hemel is ons burgerschap. Daar tellen we mee. Het is denkbaar dat iemand dit een schrale troost vindt en een flauw praatje. Maar je kunt ook zeggen: “Er bestaat geen mooiere troost dan deze”.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen