Ga naar de inhoud

Verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten februari via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 777,64, extra maandelijkse collecte € 208,70, algemene middelen € 264,40 en onderhoudsfonds € 212,35. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand februari in totaal nog € 532,00 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Alle gevers hartelijk dank!