De “Vrijwillige bijdrage” voor de “Tienerclub” heeft €663,63 opgebracht. Dat is een heel mooi bedrag. De clubleiding zegt u dank voor het geven en de tieners voor het ophalen hiervan! De coll. voor “Luisterend dienen” heeft €274,95 opgebracht. En de avondmaalscoll. €220,35 (dat is voor “Woord en Daad”). De diaconie ontving €50,- voor de kerkradio en 2 x €5,- (via mevr. E.M. Hakkesteegt-Jongeneel en via mevr. A.M. Mourik-Tukker) voor “Licht in de avond”. Ook ontving de diaconie €110,85 voor “Woord en Daad”; €158,85 voor het Wereldiaconaat en €311,13 en €580,83 aan collectegelden. Wij zeggen u voor uw meeleven heel hartelijk dank.