Ga naar de inhoud

Verantwoording

Van de kerkrentmeesters: collecte-opbrengsten december via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 797,33, extra maandelijkse collecte € 199,65, algemene middelen € 203,35 en onderhoudsfonds € 161,30. De oudjaarscollecte bracht € 2.723,20 op, daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand december in totaal nog € 1.246,00 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Alle gevers hartelijk dank!