De extra maand. coll. voor de kerk van april heeft €357,25 opgebracht. De twee laatste collectes voor de Alg. Middelen hebben €291,95 en €167,95 (Goede Vrijdag) opgebracht. Via oud. M.C. de Jong ontving de kerk €25,-. De kerk ontving voor de Biddag nog €20,- en €50,-. En ook “uit dankbaarheid” nog €50,-. De maand. telling bedroeg over april €1090,02 voor de kerk en €363,34 voor de diaconie. De zendingsbussen bij de kerkuitgang bevatten over het eerste kwartaal van dit jaar €932,85 voor de G.Z.B. Het busje van de catechisatie en de Bijbelkring bevatte €181,44. Ook dat is bestemd voor de G.Z.B. Wij zeggen u en jullie voor alle meeleven heel hartelijk dank.