De twee laatste collecten AM hebben €255,55 en €347,25 opgebracht. De maand. telling bedroeg over jan. €1301,39 voor de kerk en €433,80 voor de diaconie. Wij zeggen u weer heel hartelijk dank.