De collecte op de Biddag heeft (inclusief nagiften) €3283,35 opgebracht. De kerk ontving via de predikant 2 x €20,-. Wij zeggen u voor uw liefde en meeleven hartelijk dank.