Het verjaringsfonds heeft over jan. en febr. €436,22 opgebracht. De avondmaalscoll. (voor “Woord en Daad”) heeft €325,45 opgebracht. En de coll. voor “Luisterend dienen” €392,06. De extra maand. coll. voor de kerk heeft €312,07 opgebracht. De laatstgehouden collectes AM hebben €299,85 en €317,30 opgebracht. De maand. telling bedroeg over febr. €969,87 voor de kerk en €323,30 voor de diakonie. Wij ontvingen €50,- voor de kerk via oud. J. den Dunnen. Wij ontvingen via de bank €10,- voor de kerk “uit dankbaarheid” en €35,- van een luisteraar van de kerkradio. Wij ontvingen via oud. C. Kortlever €10,- voor de kerk en €5,- voor “Licht in de avond”. Dhr. J. van Renswoude bracht over febr. voor €625,- aan oude metalen bijeen. Van Renswoude laat de schijnwerper nooit graag op zichzelf vallen. Hij laat mij dan ook via dit bericht tegen u zeggen: “Aanbieders bedankt!”