De zendingsbussen hebben over okt. t/m. dec. 2009 €756,94 opgebracht. Dat is, via de I.Z.B., bestemd voor de pastorale zorg in wijkgemeente “Hebron” van de Noorderkerk in A`dam. De collecte voor de “Wegwijzer” heeft €354,35 opgebracht. De collecte voor Haïti €2862,95. Bij dat laatste bedrag komt nog €600,- via de bank, €20,- via oud. M.C. de Jong en €30,- via de predikant. In totaal is dat €3512,95. En de diaconie wil dat graag voor dit bijzondere doel aanvullen tot €4000,-. Wij zijn u zeer erkentelijk voor al uw medeleven.