Ga naar de inhoud

Verantwoording

Van de kerkrentmeesters: collecte-opbrengsten november via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 689,10, extra maandelijkse collecte € 312,90 en onderhoudsfonds € 224,45. Daarnaast is in de maand november € 909,00 collectegeld rechtstreeks op de bankrekening van de kerkrentmeesters overgemaakt. De dankdag-collecte bracht in totaal € 5.342,15 op. In de afgelopen maanden is van een groot deel van de belijdende lidmaten de jaarlijkse bijdrage aan de solidariteitskas ontvangen. Mocht u deze nog niet hebben overgemaakt, wilt u dit dan voor eind januari doen? Voor de bouw van de nieuwe pastorie werd in november € 7.650 ontvangen en in december € 3.050 (t/m 24 dec). Via oud. Verwoert € 20 voor de kerk. Via oud. J. den Besten € 20, € 10, en € 50 voor de kerk. Talenten: opbrengst (kerst)kaarten: € 91,80 en aardappelverkoop € 200,=. Oude metalen € 1800. Alle gevers hartelijk dank!