Ga naar de inhoud

Verantwoording

Dhr. J. van Renswoude verzamelde voor €196,- aan oud ijzer en andere metalen. Over heel 2009 kwam het geweldige bedrag van €2527,- binnen. Van Renswoude houdt zich ook voor de toekomst voor uw “restanten” aanbevolen! De coll. voor de G.Z.B. (met het Kerstfeest) heeft €729,- opgebracht. En er zijn 82 dagboekjes van “Een handvol koren” verkocht. De maand. telling bedroeg over dec. €1224,47 voor de kerk en €408,- voor de diaconie. Via mevr. P. de Jong-Korevaar werd €5,- ontvangen voor “Licht in de avond”. De avondmaalscoll. voor “Woord en Daad” heeft €203,95 opgebracht. En de coll. voor “Gevangenzorg Nederland” €281,87. Er was nog een nagift van €250,- voor de Dankdag. De kerk ontving 2 x €50,- via diaken A.J.C. Kortleve. Verder ontving de kerk giften van €110,-, €250,- en €1000,- via de bank. De laatstgehouden collectes AM hebben €318,03 en €116,45 opgebracht. De opbrengst van de oudejaarsavondcoll. was €1275,07. De extra coll. van 3-1 j.l. heeft €339,20 opgebracht. De busjes van de kerkradio leverden in de tweede helft van 2009 €396,20 op. Wij zeggen u voor al uw meeleven heel hartelijk dank!