Wij zijn dankbaar voor de goede geest waarin de verschillende onderdelen van de start van het winterwerk hebben plaats gevonden en voor het ontzettend vele wat nogal wat mensen voor het welslagen van het een en ander hebben gedaan.